• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Rodinné právo - rozvody manželství PDF Tisk Email

 

 • úpravy poměrů k nezletilým dětem – výživné, stanovení způsobu péče o dítě

 • vypořádání společného jmění manželů

 • vyživovací povinnosti vůči manželům , dětem, rodičům, rozvedeným manželům

 • určování otcovství

 • popírání otcovství

 

V oblasti rodinného práva existuje rozvinutá spolupráce se sociálními pracovníky a psychologickou poradnou zaměřenou na rodinné konflikty a vztahy s dětmi, se kterou bývají konzultovány jednotlivé případy. V případech vypořádání společného jmění manželů kancelář úzce spolupracuje s daňovým poradcem a finančním poradcem, kteří zajišťují financování jednotlivých variant vypořádání majetku. Advokátní kancelář je rovněž ve spojení s realitní kanceláří pro lepší orientaci na trhu s nemovitostmi, je-li předmětem vypořádání nemovitý majetek klientů nacházející se ve společném jmění manželů.

 

 
Zastupování měst a obcí PDF Tisk Email
 • právní poradenství
 • právní rozbory věcí

 • pomoc při tvorbě obecně závazných vyhlášek obcí

 • sepisy a kontroly smluv

 • převody majetku

 • zastupování před soudy

 • vymáhání pohledávek ( včetně poplatků)

 • zajištění právního servisu v oblasti nájemních vztahů

 • vedení přestupkové komise

 

Advokátní kancelář již více jak deset let zastupuje pět obcí, kterým vytváří kompletní právní servis. V případě potřeby je advokát účasten veřejných i pracovních zasedání zastupitelstev obcí a zasedání obecních rad. Advokát je starostům a pověřeným pracovníkům obcí k dispozici na telefonu i e-mailu a v případě potřeby mají možnost bezodkladné konzultace.

 

 
Převody nemovitostí PDF Tisk Email
 • sepisy smluv
 • zastoupení v jednání před katastrálními úřady

 • zajišťování financování nemovitostí prostřednictvím dlouholeté spolupráce s finančním poradcem většiny bankovních institutů v ČR

 • prohlášení vlastníka ve smyslu zákona o bytech č. 72/1994 Sb.

 • převody bytových jednotek a spoluvlastnických podílů na společných částech domů a pozemků

 

Advokátní kancelář zajišťuje pro vlastníky domů s byty kompletní právní servis týkající prohlášení vlastníka a převodů bytových jednotek a spoluvlastnických podílů na společných částech domů a pozemků. Má za sebou úspěšně zrealizováno více jak 300 zakázek převážně ze strany obcí.

 

Advokátní kancelář právně realizuje i komplikované převody nemovitostí od více spoluvlastníků nebo zatížené exekucemi a zástavními soudcovskými právy.

 

 

 
Vymáhání pohledávek PDF Tisk Email
 • formou předžalobních výzev
 • soudních žalob

 • exekučního řízení

 

Advokátní kancelář zastupuje mnoho obchodních firem v této oblasti, kterým zajišťuje kompletní právní servis ve vymáhání pohledávek včetně spolupráce se soukromými soudními exekutory.

 

 
Občanské právo PDF Tisk Email
 • sousedské spory

 • podílové spoluvlastnictví

 • závazkové vztahy – kupní smlouvy

smlouvy o dílo

smlouvy o půjčce

nájemní smlouvy - výpovědi z nájmu

 • zastupování v dědickém řízení

 • náhrada škody

 • bezdůvodné obohacení

 

 

 
Mediace PDF Tisk Email

Advokátka Mgr. Renata Wachtlová je absolventka kurzu mediace u Asociace mediátorů ČR v Praze. Advokátka má za sebou řadu úspěšných mediačních sezení. Mediace je strukturovaný proces, ve kterém se sporné strany s pomocí nestranného mediátora pokoušejí dospět k dohodě, která by měla nejlépe zohlednit jejich skutečné zájmy a potřeby. Mediace je alternativní způsob řešení sporů, který na rozdíl od soudních nebo rozhodčích řízení, je schopen nejšířeji uspokojit zájmy jednotlivých stran, neboť řešení hledají samotní účastníci mediace.

Výhoda mediačního procesu prosti soudnímu nebo rozhodčímu řízení:

 • levnější
 • rychlejší

 • efektivnější

a výsledkem jsou spokojenější účastníci.

 

 

 
Právo spolupráce PDF Tisk Email

Právo spolupráce je týmové řešení sporů smírnou cestou. V praxi to znamená, že na řešení sporu se podílejí nejen právní zástupci sporných stran, kteří jsou rovněž i mediátory, ale i odborníci zaměření na řešení dalších otázek vyplývajících ze sporu. Například v případě sporu týkajícího se úpravy styku dítěte s rodičem je účasten sezení i dětský psycholog nebo specialista, který pomáhá oběma stranám pochopit postavení i vnímání dítěte tak, aby byly maximálně zohledněny jeho zájmy a došlo k minimálnímu narušení vztahů zúčastěných osob.

Jako největší pozitivum práva spolupráce lze označit, maximální odbornost a všestrannost při řešení sporů , která vede k posílení vztahů mezi spornými stranami nastolením pravidel, která jim pomohou překonat obtíže způsobené náročnou životní situací, do které se dostaly.