• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Mediace PDF Tisk Email

Advokátka Mgr. Renata Wachtlová je absolventka kurzu mediace u Asociace mediátorů ČR v Praze. Advokátka má za sebou řadu úspěšných mediačních sezení. Mediace je strukturovaný proces, ve kterém se sporné strany s pomocí nestranného mediátora pokoušejí dospět k dohodě, která by měla nejlépe zohlednit jejich skutečné zájmy a potřeby. Mediace je alternativní způsob řešení sporů, který na rozdíl od soudních nebo rozhodčích řízení, je schopen nejšířeji uspokojit zájmy jednotlivých stran, neboť řešení hledají samotní účastníci mediace.

Výhoda mediačního procesu prosti soudnímu nebo rozhodčímu řízení:

  • levnější
  • rychlejší

  • efektivnější

a výsledkem jsou spokojenější účastníci.