• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Občanské právo PDF Tisk Email
  • sousedské spory

  • podílové spoluvlastnictví

  • závazkové vztahy – kupní smlouvy

smlouvy o dílo

smlouvy o půjčce

nájemní smlouvy - výpovědi z nájmu

  • zastupování v dědickém řízení

  • náhrada škody

  • bezdůvodné obohacení