• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Profil advokátní společnosti PDF Tisk Email

Na místě založena v roce 1990 pod vedením advokáta JUDr. Jaroslava Špičky, posléze advokáta Mgr. Václava Horčíka a od roku 1999 advokátky Mgr. Renaty Wachtlové . Advokátní kancelář je zaměřena na poskytování právní pomoci zejména v oblasti občanského práva, rodinného práva , pracovního práva a správního práva. V kanceláři pracuje dále jedna sekretářka s více jak desetiletou praxí v oboru.

Mgr. Renata Wachtlová – absolvovala v roce 1989 Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze se zaměřením na sociální oblast . Od roku 1990 do 1995 byla studentkou Masarykovy univerzity v Brně , fakulty právní a pomocná vědecká pracovnice prorektora Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1995 pracovala nejprve jako advokátní koncipientka a od roku 1999 jako advokát v advokátní kanceláři v Hořovicích, Pražská 904. V současné době je studentkou doktorandského studia na Karlově univerzitě v Praze, fakultě právnické. Absolvovala 100 hodin mediačního kursu u Asociace mediátorů ČR v Praze, dále kursy práva spolupráce a mezinárodní konference zaměřené na mediaci jako způsob řešení sporů mimosoudní cestou.

Vlasta Kučerová – samostatná sekretářka a asistentka advokáta.